Cennik na rok szkolny 2024/25

 300zł wpisowe

wpisowe jest jednorazowe i bezzwrotne.

Czesne za opiekę całodzienną

1250 zł * dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świdnik

* cena uwzględnia dofinansowanie z Urzędu Miasta Świdnik w kwocie 280 zł

1530 zł dla dzieci zamieszkałych poza gminą Świdnik

Od 01.01.2022 r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku. Wysokość dofinansowania to 400 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie to będzie przekazywana na rachunek żłobka przez ZUS.

Ważne: Aby otrzymać w/w dofinansowanie, a tym samym obniżyć koszt pobytu dziecka w żłobku, rodzic musi złożyć wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania do Zus.

Po otrzymaniu dofinansowania na konto żłobka, pieniądze są zwracane na konto rodzica.

Wniosek rodzic może składać od 1.04.2022 r.

Czesne jest opłacane co miesiąc do 5-tego dnia każdego miesiąca. Jest opłatą stałą, nie podlega zwrotowi.

15,50 zł wyżywienie dzienne 

Jedzenie dostarcza firma Kogucik z Lublina. Zestaw składa się ze śniadania, pierwszego dania, zupki i podwieczorku. Opłata za wyżywienie jest naliczana za każdy zamówiony zestaw i podliczana na koniec miesiąca.

Karnety godzinne

Tylko w ramach adaptacji, przez pierwszy miesiąc pobytu dziecka w żłobku.

Nie prowadzimy opieki na godziny lub pojedyncze dni.

20 godzin – 320zł

40 godzin – 640 zł

60 godzin – 960 zł

pojedyncza godzina – 16 zł